Apa yang dimaksud dengan Muhrim

Posted on

Apakah Anda sedang mencari apa yang dimaksud dengan muhrim, jika iya? maka Anda berada di website yang tepat.

Semoga artikel berikut ini dapat bermanfaat.

❤️Soal:

Apa yang dimaksud dengan muhrim?

❤️Jawaban:

Muhrim adalah istilah dalam Islam yang digunakan untuk merujuk kepada individu yang dianggap sebagai kerabat dekat atau mahram seseorang. Muhrim adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan tertentu dengan seseorang, sehingga ada batasan-batasan dalam interaksi antara mereka sesuai dengan ajaran agama Islam.

Atau muhrim adalah orang yang tidak boleh dinikahi atau dikawini.

Baca juga: Jelaskan yang dimaksud dengan Aul